Сесия на конференциятаДен 4 (07 юни, 2024)Издание: 2024

Отвъд по-бързите коне: Отключване на истинската стойност за клиентите

Чувствате ли, че ежедневната Ви работа е като изпълнение на безкраен списък със задачи, събрани набързо в план за действие (или пък изобщо нямате план за действие)?
Смятате ли, че проучването на пазара е нещо, което трябва да се вмести в процеса на създаване на продукта?
Смятате ли, че задълбоченото проучване на нуждите на клиентите може да се пропусне, защото ще забави работата или защото разговорите с хората само ще покажат, че те искат просто “по-бързи коне”?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е “да”, най-вероятно не използвате ефективно концепцията за резултатите за клиентите.

В тази сесия ще разгледаме заедно как фокусът върху постигането на конкретни, измерими ползи за клиентите може да ви помогне да:

  • Разберете по-добре вашия продукт: ще видите как той помага на клиентите да постигнат целите си и защо е ценен.
  • Организирате работата си по-ефективно: ще знаете накъде се целите и няма да губите време за ненужни функции.
  • Избегнете “капана на създаването”: няма да се фокусирате върху технически възможности, а върху това дали те наистина са полезни за клиентите.
Лектори