Сесия на конференциятаДен 3 (17 ноември, 2023)10:20-10:50 EETИздание: 2023

Картографиране на изживявания – защо, как, какво?

Чували ли сте за карта на пътуването на клиент/потребител (Customer/User Journey Map), план на услуга (Service Blueprint) или диаграма на мисловен модел (Mental Model Diagram)?

Ако разпознавате някой от тези термини, вече знаете какво представляват картите на изживяване 🙂 Картите като цяло са чудесен инструмент за показване на голямата картинка. Работят добре както в живота, така и в бизнеса: картите на изживяването помагат за съгласуване на различни гледни точки и цели от различни отдели или дисциплини. Следователно, те са не само страхотна основа за съгласуване и приоритизиране, но помагат и за създаване на по-задълбочено разбиране на настоящите или потенциалните клиенти.

Тази сесия ще даде общ преглед на 3-те основни типа карти на изживяванията: карта на пътуването на клиента, план на услугата и диаграма на мисловния модел. Ще Ви помогне да се научите да решавате кога да използвате всяка от тях. Освен това, ще Ви въоръжи и с някои обосновки, така че да можете да убедите шефа и колегите си и да проведете своя собствена работилница за картографиране на изживявания.

Лектори