Сесия на конференциятаДен 4 (07 юни, 2024)Издание: 2024

Прагматичният подход към стойността и въздействието на UX

В контекста на продължаващите съкращения в технологичния сектор в световен мащаб, стойността и въздействието на потребителското преживяване (UX) никога не са били по-обсъждани. С последните анализи, които сочат, че областта на UX може би е била непропорционално засегната, дебатът продължава: дали UX специалистите не са успели да се адаптират към бизнес реалностите или сме били подлагани на постоянно омаловажаване от бизнес среди, които никога не са се интересували от нашата стойност?

В тази презентация ще предложа по-прагматичен поглед върху кръстопътя, на който се намира нашата област, като преформулирам предизвикателствата в възможности и ще се съсредоточа върху практични подходи за преодоляването им.

Лектори