Сесия на конференциятаДен 3 (07 юни, 2024)15:50-16:15 EETИздание: 2024

Развитие и подобряване на потребителското преживяване и процеси в комплексни екосистеми

Когато става въпрос за развитието на UX организации и екипи, задачата далеч не е проста и директна. Има много фактори, които изискват стратегическо планиране, както и тактически подходи и маневриране. Въпреки че много компании вече осъзнават важността и влиянието на UX като функция в цялостната продуктова стратегия, промяната на съществуващите нагласи и процеси все още е предизвикателство, особено когато стане дума за усвояването на по-комплексни методологии за потребителски проучвания и целенасочено развитие на дизайн екипи и практики.

Лекцията ще се съсредоточи върху това как оптимално да се стандартизира, измерва, социализира, сътрудничи и организира UX екип в сложни екосистеми, за да създадете ползи за всички участници в UX процеса. Участниците ще могат по-добре да разберат и прилагат практики и стратегии във връзка с DesignOps в екипите и компаниите си, както и ще могат по-ефикасно и ефективно да водят комуникация във връзка със стратегически промени. Ще се използват примери от различни реални сценарии във връзка със създаване на UX екипи и практики, подобряване на UX процесите и междуфункционално сътрудничество, повишаване на UX зрелостта в екипите и компаниите.

Темата е от полза за професионалисти, желаещи да се развиват в бъдещето като UX мениджъри или DesignOps ръководители, нови мениджъри на UX екипи или мениджъри с опит, които искат да подобрят още повече процесите и влиянието си в организацията. Темата ще е полезна и за професионалисти, които се интересуват от стратегии и тактики за прилагане на качествени и количествени изследвания в организации с ниска и средна UX зрелост. Допълнително, всички UX професионалисти без значение от специализацията и отговорностите им ще придобият по-добро разбиране за динамиките и междуфункционалното сътрудничество, което гарантира по-лесна организация и подобряване на UX процесите.

Лектори