РаботилницаДен 1 (04 юни, 2024)14:00-18:00 EETИздание: 2024

Стратегическата роля на дизайн(ер) – похвати да се превърнем в лидери в нашата организация

UX дизайнът заема ключова роля (или поне би трябвало) в дигиталния свят. Но днес налице са необратими фактори (като генеративния изкуствен интелект), които повлияват на дизайн индустрията и тласкат дизайнерите към по-стратегическа роля. Вече не можем да разчитаме единствено на нашите дизайн умения. Вместо това трябва да намерим по-ефикасни начини да колаборираме с партньори и лидери, за да имаме истинско и трайно въздействие върху продуктите, услугите и преживяванията, които изграждаме.

Тази работилница ще ви помогне да разработите тактики, чрез които да постигнете стратегически успехи. Ще се фокусираме върху три аспекта – бизнес, технология и дизайн и ще прегледаме конкретни начини да повлияем на ключовите фигури и процеси във всеки аспект.

Какво ще научите:
• Практики за ефикасна колаборация с вашите продуктови и инженерни партньори.
• План за въздейтвие върху трите стратегически аспекта в разработката на един продукт – бизнес, технология и дизайн.
• Методи за ефективно влияние чрез стратегически дизайн.
• Конкретни тактики за постигане на стратегическо лидерство.

Лектори