Джейсън Месут

Дизайнер, стратег, коуч и основател


Джейсън помага на хората да търсят положително бъдеще за себе си, за организациите си и за обществото като цяло като лавират из несигурностите на настоящето. Прави това чрез коучинг на ръководители, водене на общност, стратегическо консултиране и формиращи работилници.
Джейсън има над 20 години работа в UX във водещи агенции и консултантски компании в Обединеното кралство.
Сега управлява свой собствен бизнес за коучинг и консултации, Резонант (Resonant), предлагайки повече гъвкавост на своите клиенти. Също така води много търсевни ежемесечни местни събития на IxDA в Лондон със своя съводещ, Буун Чю (Boon Chew).

Контакти

Открийте ме на

 Семинар

Формиране на дизайнери: Оформете себе си и своя уникален път

# Ден 3 17 ноември, 2023 13:30-14:00 EETОнлайн