Кремена Пехливанова

Ръководител потребителско преживяване и проучвания


Кремена е UX дизайнер, мениджър и дългогодишен ментор с над 12 години опит. Работила е за проекти на компании като IBM, Telenor и VMware. Текущо изпълнява ролята на Head of User Experience and Research в Chaos – световният лидер в технологиите за фотореалистична компютърна графика, където е отговорна за цялата продукт дизайн и организационна стратегия на UX екипите. Кремена е отдадена на развитието на UX екипи в комплексни среди и организации, както и цялостното подобряване на UX зрелостта и разбирането за UX като дисциплина в компании с различна големина и процеси. Водила е работилници и лекции по тези теми на събития на UXcon Vienna и UXDX.

В свободното си време Кремена се фокусира върху менторство за Берлинската CareerFoundry, както и най-разнообразни креативни проекти.

Контакти

Открийте ме на