Издание 2023   Сесия на конференциятаДен 3 (17 ноември, 2023)13:30-14:00 EET

Формиране на дизайнери: Оформете себе си и своя уникален път

Джейсън Месут ще направи преглед на визуалните структури (frameworks), които разработва през последните 17 години. Тези структури помагат на дизайнските екипи, ръководителите и дизайнерите да обмислят своята кариера и себе си, за да дефинират своя уникален профил и да изострят фокуса на бъдещия си път.

Той вярва, че използването на тези визуални структури може да помогне:

  • да изградите правилните екипи за Вашата организация;
  • да осмислите способностите си като дизайнери, водачи и ръководители;
  • да откриете уникалния си потенциал;
  • да насочвате развитието си и развитието на Вашия екип;
  • да се чувствате като екип на място в организацията си.

Сесияте е онлайн.

Лектори
Джейсън Месут

Джейсън Месут

Дизайнер, стратег, коуч и основател

Джейсън помага на хората да търсят положително бъдеще за себе си, за организациите си и за обществото като цяло като лавират из несигурностите на настоящето. Прави това чрез коучинг на ръководители, водене на общност, стратегическо консултиране и формиращи работилници.
Джейсън има над 20 години работа в UX във водещи агенции и консултантски компании в Обединеното кралство.
Сега управлява свой собствен бизнес за коучинг и консултации, Резонант (Resonant), предлагайки повече гъвкавост на своите клиенти. Също така води много търсевни ежемесечни местни събития на IxDA в Лондон със своя съводещ, Буун Чю (Boon Chew).