За събитието

UX Sofia е международна конференция на тема потребителско изживяване или UX (User Experience) с фокус върху дизайн, ползваемост и потребителски проучвания. Организира се от Лукрат.

Стратегии

Темата на 13-то издание на събитието е Стратегии – подходи за поставяне и постигане на лични и професионални цели в областта на потребителското изживяване.
Стратегическото планиране е инструмент, който оказва въздействие върху различни аспекти на нашия живот и допринася за общото ни благосъстояние като професионалисти и хора. Ангажирането с дългосрочен план за развитие помага за изграждане на самосъзнание, устойчивост, развитие на умения, възможности за растеж, лидерство и конкурентноспособност. Добрата стратегия е визия за по-пълноценен и успешен личен, и професионален живот.
UX Sofia 2024 е динамично събитие с фокус и примери за стратегии, процеси, инструменти и използване на изкуствен интелект (AI) за постигане на лично и професионално усъвършенстване. Нашите лектори и треньори ще насърчават участниците да изследват стратегии за подобряване на:

Личностно развитие
и UX – примери и добри практики за стратегии като инструмент за подобряване на самосъзнанието, емоционалната интелигентност и устойчивостта ни като хора.

Професионално развитие
и UX – примери и добри практики от различни екосистеми за постигане на професионално и кариерно развитие в областта на UX. Стратегии за придобиване на умения, кариерно израстване и изграждане на лидерство. Стартегиите, като обща визия за развитие не само насърчават адаптивността към промените във всяка индустрия, но допринасят за повишено удовлетворение от работата и интегрирането на култура на непрекъснато учене.
Целта на UX Sofia винаги е била да разшири уменията и да изгради знания в областта на дизайна, потребителското проучване и потребителската комуникация. Тази цел не се променя. Тази година ще разширим хоризонтите си, като се фокусираме върху стратегиите, които помагат на хората да се справят добре и да просперират.
Текстът е подготвен с помощта на езикови инструменти AI.

Присъединете се към нас

Станете спонсор или партньор – подкрепете събитието и UX общността.