За събитието

UX Sofia е международна конференция на тема потребителско изживяване или UX (User Experience) с фокус върху дизайн, ползваемост и потребителски проучвания. Организира се от Лукрат.

Дигитално благоденствие

Темата на това 12-то издание на събитието е дигиталното благоденствие.

Дигиталните технологии са част от нашия живот и пряко или косвено влияят на психическото и физическото ни здраве. Ефектът им върху благосъстоянието ни е както положителен, така и отрицателен. От една страна, дигиталните технологии ни помагат да изпълняваме различни задачи и дейности по-бързо и по-лесно и правят живота ни по-удобен, ефикасен, свързан и приятен. От друга страна, могат да доведат до намалена концентрация, по-ниска производителност, смущения в съня, социална изолация и емоционално страдание. Съществуват и опасения относно поверителност, дезинформация и изместване от работа.

В идеалния случай дигиталните технологии би трябвало да оптимизират живота на хората. Машините се занимават с рутинни задачи, а ние се съсредоточаваме върху стратегическите аспекти на работата и живота и извличаме повече удоволствие от хобитата и интересите си. Дигитлното благоденствие на хората се определя от равновесието между машинните и човешките дейности.

Две страни са отговорни за поддържането на този баланс: ползватели и създатели.

Ползвателите (индивидуални потребители) могат да задават лични граници между дейностите си офлайн и онлайн, като периоди без технологии, ограничаване на времето пред екрана и отделяне на време за физически дейности, хобита и взаимодействия лице в лице. Дигиталното благоденствие също така включва добра дигитална хигиена – човек трябва да осъзнава понятия като поверителност, сигурност, дезинформация и етични проблеми. В допълнение, хората могат да практикуват и дигитална детоксикация чрез откъсване от социалните медии, изключване на известия, прекарване време на открито, занимания с офлайн хобита и упражняане на вниманието.

Създателите (компании, дизайнери и разработчици) могат да насърчават дигиталното благоденствие чрез създаване на технологии, които пряко насърчават здравословни навици за използване; например функции, които проследяват времето на екрана, предоставят напомняния за почивки и предлагат настройки за ограничаване на известията. Те могат също да дават приоритет на поверителността и защитата на данните, за да гарантират, че потребителите се чувстват сигурни и защитени ползвайки техните продукти.

По-важното е, че производителите могат да възприемат човеко-центристки подход към технологиите, който цели взаимно разбиране между хора и машини. Ако целта на една технология е да оптимизира живота на хората, тя трябва да разбира тяхната работа, дейности, навици и интереси. Тъй като местата и начините, по които работят и действат хората се различават, технологиите трябва да са наясно с контекста и да могат да се нагаждат към личните особености, нужди и желания. Като създават технологии, които опознават индивидите, съответно формират поведението си и предлагат помощ уважително по ненатрапчив начин, производителите могат да благоприятстват изграждането на здравословна връзка между хората и машините.

Практикуващите UX имат голяма роля за бъдещето, в което софтуерът ще отразява и разбира хората.

UX Sofia 2023 ще се фокусира върху практики, решения и примери за дизайн, които насърчават дигиталното благоденствие. Заедно ще търсим начини, по които можем да подобрим:

  • Физическо здраве,
  • Емоционално и психическо здраве,
  • Социални връзки,
  • Информационна и медийна грамотност,
  • Дигитална грамотност и умения,
  • Финансова грамотност и умения,
  • Поверителност и сигурност,
  • Производителност и управление на времето.

(Този текст е подготвен с помощта на изкуствено-интелигентни езикови инструменти.)

Целта на UX Sofia винаги е била да разширява уменията и да изгражда знания в областта на дизайна, потребителските проучвания и комуникацията с потребители. Тази цел не се променя. Тази година ще разширим хоризонтите си, като се фокусирахме върху дизайн, който помага за потребителското благополучие, благосъстояние и благоденствие.

Присъединете се към нас

Вземете билетрегистрациите са отворени.

Станете спонсор или партньорподкрепете събитието и UX общността.

Участвайте като доброволец – имаме нужда от помощ с организацията, провеждането, рекламирането, представянето и други.