UX Sofia 12 мина и замина. Беше страхотно. Очаквайте обобщение.

Видеа     Презентации

 

UX Sofia 12

UX Sofia се организира от Лукрат. Целта на конференцията е да разширява умения и надгражда знания в областта на дизайна, проучванията с потребители и комуникацията с потребители. Тази година e издание № 12, а  фокусът е върху дигиталното благоденствие на хората: практики, решения и примери за дизайн, който помага за добруването на хората.

Всичко за тазгодишния фокус и конференцията

Дигитално благоденствие, 15-17 ноември 2023 г.

Програма

Всички часове са EET.

15 ноември

2 полудневни работилници
9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00

 

16 номеври

2 полудневни работилници
9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00

 

17 ноември

Семинарен ден с разговори и дискусии
9:00 – 18:00, на място и онлайн.