Стефан Иванов

Старши Дизайн Мениджър в Quantive


Като прогресивен Старши Дизайн Мениджър в Quantive, моята опит се състои в оглавяване на дейностите по проучване и дизайн за нашите продукти. Опита ми в Quantive е белязан от задълбочено изучаване на изкуствения интелект, където имам ключова роля в интегрирането на AI, за да обогатя продуктовото преживяване. Това не само подобрява продукта ни, но ни позиционира в челните редици по отношение на иновациите в сферата на софтуерни продукти за разработване на стратегии. В Quantive, водя инициативи, които използват потенциала на AI за оптимизиране на процесите, правейки стратегическото планиране по-интуитивно и ефективно за нашите клиенти.

Моята експертиза в областта на взаимодействието между човека и компютъра (Human-Computer Interaction) и UX Design е от съществено значение за усвояването на трансформативната сила на AI. С повече от десетилетие посветено на UX, аз нося богатство от виждания както от създаването на дизайни, така и от перспективата на лидер на екип. Това обогатява моя подход, и ми позволява да споделя пълноценен опит, който обхваща пълния спектър на UX пътешествието.

Контакти