Антония Гласкова

UX/UI дизайнер, Фасилитатор


Дизайнер на потребителски интерфейс в голяма fintech компания. Проектира в графично ограничена среда, като ежедневно структурира информация и търси решения на разнообразни проблеми и задачи. Интересува се от типография, графична идентичност и фотография.

Контакти