Бианка Иванова

Старши продуктов дизайнер в Аполика


Бианка Иванова е старши продуктов дизайнер в Аполика, фокусирана върху доставянето на интуитивни и ориентирани към потребителя дизайни. С почти десетилетие опит в областта тя е усъвършенствала своята експертиза в уеб, мобилен и софтуерен дизайн.
В Appolica, работейки в динамичната среда на стартъпите, където гъвкавостта и адаптивността са от съществено значение, Бианка безпроблемно интегрира ИИ в своя процес на проектиране. Нейният подход се корени в дълбоко разбиране на потребителските нужди и поведение, което й позволява да създава решения, които не само изпълняват целите на потребителите и бизнеса, но също така притежават необходимата скорост и прецизност, изисквани от днешния пазар.

Контакти

Открийте ме на