Борис Маринов

Продуктов дизайнер, Фасилитатор


Мултидисциплинарен дизайнер с над пет години опит в технологичната индустрия, специализиран като продуктов дизайнер. Борис подхожда към работата със силен акцент върху ориентирания към потребителя дизайн, приоритизиране на нуждите на потребителите и гаранция, че крайният продукт отговаря на очакванията. Най-скорошното му постижение е ефективното набиране на над 5000 потребители за участие в изследвания на Smule UX.

Контакти