Йосиф Генчев

Продуктов дизайнер, Фасилитатор


С почти десет години опит, Йосиф е мултидисциплинарен дизайнер, специализиран в потребителското изживяване и дигиталния продуктов дизайн, както и в трансформирането на идеи в реални концепции. Едно от последните нововъведения, ръководени от Йосиф, беше включването на мултисензорен дизайн (хаптични, микровзаимодействия и анимация) в приложението Smule като алтернативен канал за обратна връзка за потребителите.

Контакти