Издание 2023   РаботилницаДен 2 (16 ноември, 2023)9:00 - 13:00 EET

Картографиране на изживявания – от различни данни до една голяма картина

Чували ли сте за карта на пътуването на клиент/потребител (Customer/User Journey Map), план на услуга (Service Blueprint) или диаграма на мисловен модел (Mental Model Diagram)?

Ако разпознавате някой от тези термини, вече знаете какво представляват картите на изживяване 🙂

В тази работилница Мартина ще ви преведе през процеса на създаване на карта на изживяването:

  1. ще започнем със събиране на потребителски данни в конкретен контекст;
  2. след това ще научим как да управляваме различните типове данни и да ги обединяваме в цялостна голяма картина;
  3. и не на последно място – ще разгледаме приложенията на картите на изживяване в различни контексти чрез действителни проекти на Мартина.

Не са необходими предишни познания за картографирането на изживяване, защото освен много практическа работа, ще имаме и мъничко теория, за да сме сигурни, че всеки разбира как да подходи към картографирането.

Лектори
Мартина Миц

Мартина Миц

UX психолог, стратег и дизайнер

Мартина е дизайнер на потребителски изживявания (UX) / дизайнер на услуги и сертифициран психолог = UX психолог. От 2001 г. работи по редизайна на определени части от мрежата.  С работата си е успяла да повлияе на екосистемите в големи компании като Фолксваген, Ти-Онлайн, иБей, ПейПал, Емиретс Еърлайнс, Кортал Консорс (БеНеПе Париба) СтепСтоун, Кооперативната банка и много други.

Подкрепяла е някои стартъпи в Германия и Обединеното кралство, основно движейки фазите им на изследвания и стратегия и установявайки човеко-центристки подход в дизайна, както и помощните структури.