Издание 2023   РаботилницаДен 1 (15 ноември, 2023)9:00 - 13:00 EET

Клиника за ползваемост НА ЖИВО

Научете се да диагностицирате, лекувате и облекчавате UX болки чрез тестове за ползваемост. Ще изпълнявате практически задачи с популярно приложение, ще работите върху реални случаи на употреба и ще видите резултатите веднага.

Какво ви очаква:

🔬Диагностициране на болката на потребителя: Хипотези за решение въз основа на данни.
Ще генерирате идеи за решаване на реални проблеми в продукта.

📋Планове за лечение за валидиране: Процеса на UX валидиране под експертно ръководство.
Ще изработите планове за тестване на ефективността на Вашите хипотези.

❓Предписване на правилните въпроси: Изкуството на задаване ефективни въпроси в тестовете за ползваемост.
Ще генерирате въпроси и задачи, които да включите в тестове с потребители.

🚑Терапия с обратна връзка: Обратна връзка на живо за вашите идеи и въпроси.
Ще учите от UX специалисти, които са провели стотици UX проучвания.

Woman health worker emoji clipart. Free download transparent .PNG ...

Запознаване с тестерите: Наблюдаване на реални потребители, навигиращи в дизайните.
Ще придобиете задълбочено разбиране за борбите, триумфите и нуждите на потребителите.

📈

Реални тестове и резултати: Прозрения от действителни UX случаи и техните резултати.
Ще видите как решенията на дизайна са повлияли на поведението и удовлетвореността на потребителите.

Ще излезете от тази работилница със:

  1. солидно разбиране за стойността на итеративни дизайн и тестване,
  2. знания за прилагане на тестове за ползваемост в работата си,
  3. и увереността наистина да го изпробвате и да проработи.
Лектори
Севил Рахимова

Севил Рахимова

Вицепрезидент по продуктов дизайн в Смюл

Севил Рахимова е опитен дизайнерски лидер, който непрекъснато работи за преориентиране на традиционните технологични практики към човека. Със силен фокус върху решаването на потребителски проблеми от реалния свят, Севил въвежда и обосновава значението на включването на UX дейности в цикъла на разработване на продукти в много случаи.

Има късмета да учи и практикува UX, чрез пряка работа с потребители чрез стотици тестове за ползваемост, анкети и интервюта, проведени от нея и нейните екипи.

Севил има пълно доверие в способността на дизайнерите да се издигнат до върха като адресират технологичните предизвикателства през данни и ориентация към потребителите. Тя е действащ наставник на талантливи дизайнери, които се стремят да увеличат влиянието си като професионалисти в дизайна в мултидисциплинарен контекст.

Йосиф Генчев

Йосиф Генчев

Продуктов дизайнер, Фасилитатор

С почти десет години опит, Йосиф е мултидисциплинарен дизайнер, специализиран в потребителското изживяване и дигиталния продуктов дизайн, както и в трансформирането на идеи в реални концепции. Едно от последните нововъведения, ръководени от Йосиф, беше включването на мултисензорен дизайн (хаптични, микровзаимодействия и анимация) в приложението Smule като алтернативен канал за обратна връзка за потребителите.

Борис Маринов

Борис Маринов

Продуктов дизайнер, Фасилитатор

Мултидисциплинарен дизайнер с над пет години опит в технологичната индустрия, специализиран като продуктов дизайнер. Борис подхожда към работата със силен акцент върху ориентирания към потребителя дизайн, приоритизиране на нуждите на потребителите и гаранция, че крайният продукт отговаря на очакванията. Най-скорошното му постижение е ефективното набиране на над 5000 потребители за участие в изследвания на Smule UX.