РаботилницаДен 2 (16 ноември, 2023)9:00 - 13:00 EETИздание: 2023

Картографиране на изживявания – от различни данни до една голяма картина

Чували ли сте за карта на пътуването на клиент/потребител (Customer/User Journey Map), план на услуга (Service Blueprint) или диаграма на мисловен модел (Mental Model Diagram)?

Ако разпознавате някой от тези термини, вече знаете какво представляват картите на изживяване 🙂

В тази работилница Мартина ще ви преведе през процеса на създаване на карта на изживяването:

  1. ще започнем със събиране на потребителски данни в конкретен контекст;
  2. след това ще научим как да управляваме различните типове данни и да ги обединяваме в цялостна голяма картина;
  3. и не на последно място – ще разгледаме приложенията на картите на изживяване в различни контексти чрез действителни проекти на Мартина.

Не са необходими предишни познания за картографирането на изживяване, защото освен много практическа работа, ще имаме и мъничко теория, за да сме сигурни, че всеки разбира как да подходи към картографирането.

Лектори