Рая Райчева

Ръководител на потребителски проучвания (Ръководител на глобална функция)


Рая ръководи глобалното направление за потребителски проучвания в Simply Business, където управлява екип от изследователи, базирани във Великобритания и САЩ. Тя е убедена, че хората, които се занимават с потребителско преживяване (UX), са най-добрите лидери за продуктови открития и че имат нужните качества да направляват стратегията на компанията.

Рая и нейният продуктов екип са представени в книгата на Тереза Торес: “Навици за непрекъснато откриване: Откриване на продукти, които създават стойност за клиентите и бизнеса” (Continuous Discovery Habits: Discover Products that Create Customer Value and Business Value).

Когато не се бори за влиянието и въздействието на UX, Рая може да бъде намерена в някой от парковете в югоизточнен Лондон, тичаща след дъщеря си.

Контакти

Открийте ме на