Севил Рахимова

Вицепрезидент по продуктов дизайн в Смюл


Севил Рахимова е опитен дизайнерски лидер, който непрекъснато работи за преориентиране на традиционните технологични практики към човека. Със силен фокус върху решаването на потребителски проблеми от реалния свят, Севил въвежда и обосновава значението на включването на UX дейности в цикъла на разработване на продукти в много случаи.

Има късмета да учи и практикува UX, чрез пряка работа с потребители чрез стотици тестове за ползваемост, анкети и интервюта, проведени от нея и нейните екипи.

Севил има пълно доверие в способността на дизайнерите да се издигнат до върха като адресират технологичните предизвикателства през данни и ориентация към потребителите. Тя е действащ наставник на талантливи дизайнери, които се стремят да увеличат влиянието си като професионалисти в дизайна в мултидисциплинарен контекст.

Контакти