РаботилницаДен 1 (15 ноември, 2023)9:00 - 13:00 EETИздание: 2023

Клиника за ползваемост НА ЖИВО

Научете се да диагностицирате, лекувате и облекчавате UX болки чрез тестове за ползваемост. Ще изпълнявате практически задачи с популярно приложение, ще работите върху реални случаи на употреба и ще видите резултатите веднага.

Какво ви очаква:

🔬Диагностициране на болката на потребителя: Хипотези за решение въз основа на данни.
Ще генерирате идеи за решаване на реални проблеми в продукта.

📋Планове за лечение за валидиране: Процеса на UX валидиране под експертно ръководство.
Ще изработите планове за тестване на ефективността на Вашите хипотези.

❓Предписване на правилните въпроси: Изкуството на задаване ефективни въпроси в тестовете за ползваемост.
Ще генерирате въпроси и задачи, които да включите в тестове с потребители.

🚑Терапия с обратна връзка: Обратна връзка на живо за вашите идеи и въпроси.
Ще учите от UX специалисти, които са провели стотици UX проучвания.

Woman health worker emoji clipart. Free download transparent .PNG ...

Запознаване с тестерите: Наблюдаване на реални потребители, навигиращи в дизайните.
Ще придобиете задълбочено разбиране за борбите, триумфите и нуждите на потребителите.

📈

Реални тестове и резултати: Прозрения от действителни UX случаи и техните резултати.
Ще видите как решенията на дизайна са повлияли на поведението и удовлетвореността на потребителите.

Ще излезете от тази работилница със:

  1. солидно разбиране за стойността на итеративни дизайн и тестване,
  2. знания за прилагане на тестове за ползваемост в работата си,
  3. и увереността наистина да го изпробвате и да проработи.
Лектори